UTAZÁSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK – ÁSZF

Az általános utazási és részvételi feltételek egy szerződéses megállapodást képeznek a motoros túra szervező: Rádai Túramotoros Klub (a továbbiakban mint: Túraszervező) és a túrára online foglalási rendszeren személyes adatokkal jelentkező között (a továbbiakban mint: Résztvevő). Ezen megállapodás elektronikus úton kerül elfogadásra, elfogadása hiányában a jelentkezés érvényét veszti. A megállapodás aláírás nélkül is érvényes. Kérjük, ha jelentkeznél egy túrára, az alábbi feltételeket figyelmesen olvasd el, mert elfogadásuk után betartásuk kötelező érvényű mind a Túraszervező mind a Résztvevő részére. A megállapodás megszegése büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után.

Utazási szerződés létrejötte

Résztvevő a túrára online foglalási rendszeren keresztül (www.radairiding.hu) jelentkezhet. Az utazási szerződés érvényesen a Túraszervező írásos, elektronikus (e-mail) visszaigazolása révén jön létre. Visszaigazolást Túraszervező akkor küld, ha Résztvevő a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díj előleget vagy a teljes részvételi díjat megfizeti. Ha a foglaló megfizetése nem a foglalással egy időben történik, a Túraszervező a Résztvevő kérésére a kiválasztott túrán való részvétel lehetőségét fenntartja, a foglaló megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig. A Túraszervező fenntartja a jogot, hogy helyhiány, vagy egyéb más ok miatt, a túra jelentkezést csak feltételesen fogadja el -várólistára helyezés. Ebben az esetben a túrára való jelentkezés csak akkor válik hatályossá, ha a Résztvevő jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról a Túraszervező írásban értesíti. Ennek hiányában az Résztvevő megrendelését törölheti, a befizetett foglalót – amennyiben volt – részére a Túraszervező visszatéríti vagy beszámolja egy másik utazásba. A túrára való jelentkezés alapját képezik a Túraszervező weboldalán és az utazási szerződésben és az utazásra jogosító okmányokban rögzített információk és az itt rögzített Általános Szerződési Feltételek. Ha nem a Túrázó személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, a Túraszervező nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Résztvevőt. E harmadik személyt a Résztvevő képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben a túra megkezdéséig a Résztvevőt terhelő kötelezettségek a Túraszervező javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen a Résztvevőt érinthetik.

Jelentkezés a túrára

A Rádai Túramotoros Klub által meghirdetett túrákra jelentkezni -foglalást tenni- elektronikus úton a www.radairiding.hu. internetes címen található oldalon, az adott túra jelentkezési űrlapjának kitöltésével lehet. E-mailben vagy telefonon csak a jelentkezési szándékot lehet jelezni, vagyis az nem minősül foglalásnak! Ez esetben a túraszervező ezt jelzi az igényét jelző fél részére és felveszi a kapcsolatot vele, hogy segítse a jelentkezés lebonyolításában és véglegesítésében. Az emailben vagy telefonon történő jelentkezést figyelmen kívül hagyjuk amennyiben a Résztvevő nem töltötte ki a jelentkezési űrlapot. A Résztvevő csak valós – hiteles – adatokkal tud jelentkezni a túrára. Valótlan adatok megadása esetén a Túraszervező semmisnek tekintheti a jelentkezést – foglalást -. A valótlan – nem hiteles – adatokból bekövetkező károkért, büntető- és polgári jogi következményekért a Túraszervező nem vállal felelősséget, a Résztvevő lemond minden kártérítési igényről. A sikeres jelentkezésről a Túraszervező visszaigazoló email üzenetet küld a jelentkezéskor megadott email címre. Ezek az üzenetek tartalmazzák a jelentkezéskor megadott adatok egy részét, a részvételi díj fizetési instrukciókat, felelősségvállalási nyilatkozatot. A Túraszervező a Résztvevővel elektronikus úton a jelentkezéskor megadott email címen kommunikál a túra megkezdéséig. A túra részvételi díj megfizetése A Résztvevő a túrára történő jelentkezéskor az elektronikus űrlapon megadott részvételi díj fizetési módok közül választhat. Választható részvételi díj fizetési módok: Banki átutalás vagy Banki befizetés. A Résztvevő vállalja a 50%-os foglaló befizetését a túra jelentkezés – foglalás – elküldésétől és/vagy visszaigazolásától számított 20 napon belül – de legkésőbb a túra során megjelölt legkésőbbi időpontig – az e-mailben megküldött fizetési instrukciók alapján. A késedelmes fizetést jelezni kell a Rádai Túramotoros Klub irányába.

Amennyiben a túra valamilyen okból meghiúsul – időjárási körülmények, országok által meghozott korlátozások, utazási korlátozások, háború, természeti katasztrófa, vis maior esemény – a Rádai Túramotoros Klub kötelessége értesíteni a Résztvevőt és a már befizetett összeg – foglaló vagy teljes összeg – sorsát egyeztetni, eldönteni az alábbiak egyike szerint: Amennyiben a Rádai Túramotoros Klub még nem kezdte meg az adott túra megvalósítási – véglegesítési folyamatait – nem történt elő- vagy végleges foglalás szállodákban, nem történt repülőjegy vagy kompjegy vásárlás, illetve bármilyen szolgáltatás lekötése melyet igénybe kell venni a túra megvalósításához harmadik fél irányába – , Résztvevő számára a Rádai Túramotoros Klub részvételi díj visszafizetési lehetőséget kínál fel a befizetett összeggel egyenlő arányban. A Résztvevő ez esetben kérheti a részvételi díj visszafizetését az általa megadott bankszámlára vagy a befizetett érték felhasználását egy másik túrán történő részvétellel. Amennyiben a Rádai Túramotoros Klub már megkezdte az adott túra megvalósítási – véglegesítési folyamatait – történt elő- vagy végleges foglalás szállodákban, történt repülőjegy vagy kompjegy vásárlás, illetve bármilyen szolgáltatás lekötése, melyet igénybe kell venni a túra megvalósításához harmadik fél irányába -, Résztvevő számára a Rádai Túramotoros Klub a részvételi díj azon részével köteles elszámolni a Résztvevővel melyek alábbiak szerint lettek meghatározva: azon része a részvételi díjnak melyet a túra megvalósításhoz harmadik félnek – szállodák, repülőtársaság, stb. – kifizetett és ezek teljes vagy részleges visszatérítése egyes vagy az összes féltől megtörtént díjak visszatérítésre kerültek visszafizetési lehetőséget kínál fel a befizetett összeggel egyenlő arányban. A Résztvevő ez esetben kérheti a részvételi díj visszafizetését az általa megadott bankszámlára vagy a befizetett érték felhasználását egy másik túrán történő részvétellel. Ebben az esetben a Rádai Túramotoros Klub a részvételi díj fennmaradó részét, mely a túravezető részéről bizonyítottan nem költségként merül fel harmadik fél irányába (vissza nem térített szolgáltatás díjak – szállodák, repülőjegyek, kompjegyek, stb.) , köteles elszámolni a Résztvevővel és felkínálni az összeg (részvételi díj fennmaradó része) visszafizetését az általa megadott bankszámlára vagy annak felhasználását egy másik túrán történő részvétellel vagy egy kiállított utalvány formájában a jövőbeni felhasználáshoz. A túra részvételi díj fizetését a Rádai Túramotoros Klub kivételes helyzetekben külön rendelkezésekkel módosíthatja és a rendelkezés végéig aszerint kell eljárnia a Résztvevőnek.

5. Szolgáltatások és árak

A túra részvételi díja és az abban foglalt szolgáltatások feltüntetésre kerülnek a Rádai Túramotoros Klub internetes oldalán minden egyes túra részletes leírásában. Résztvevő a túra részvételi díját és az abban foglalt szolgáltatásokat a túrára történő jelentkezéssel automatikusan elfogadja, amennyiben a Résztvevő ezen szolgáltatásokat nem veszi igénybe a Rádai Túramotoros Klub nem köteles azok díjának visszatérítésére. A részvételi díj a túraleírásban feltüntetettek alapján értendő. Amennyiben a Résztvevő kéri, úgy Rádai Túramotoros Klub biztosítani próbálja az egyszemélyes szobahasználatot – egyágyas szoba. Ennek igénybevételéhez pótdíjat – felárat – kell fizetni az alap részvételi díjon felül Sok esetekben az egyszemélyes szobahasználat – egyágyas szoba – a túra alkalmával érintett szállodáknál korlátozva van. Ezért a Rádai Túramotoros Klub nem minden esetben tudja biztosítani a Résztvevő számára az egyszemélyes elhelyezést. Ebben az esetben, amennyiben Résztvevő már befizette annak pótdíját, ez a pótdíj a Rádai Túramotoros Klub által visszafizetésre kerül, illetve amennyiben még nem fizette be, nem kerül megfizettetésre. Minden olyan szolgáltatást, amit a részvételi díj nem tartalmaz, de melyre a Résztvevő igényt tart – kísérő autó, fakultatív programok, belépőjegyek -, Résztvevő köteles a részvételi díjon felül megfizetni a Rádai Túramotoros Klub. Egyes túrák részvételi díja tartalmaz olyan szolgáltatásokat, melyek igénybevételétől a Résztvevő a jelentkezés alkalmával elállhat, amennyiben Túraszervező ezt a jelentkezés – foglalás – folyamata alkalmával jelzi. Ilyen szolgáltatások lehetnek: repülőjegy, kompjegy, szállítási szolgáltatások, vonatjegy. Ebben az esetben Rádai Túramotoros Klub a nem igényelt szolgáltatás, szolgáltatások díjával csökkentett részvételi díjat küld a Résztvevő részére. Felmerülhet olyan helyzet, hogy Rádai Túramotoros Klub a megjelentetett útvonalat, programokat és szállásokat kénytelen megváltoztatni. Ebben az esetben a Résztvevő részére a Túraszervező köteles ugyanazt a minőségű szolgáltatást nyújtani, mint amit eredetileg meghirdetett. Ezért plusz költségeket, díjakat nem róhat ki a Résztvevőnek

6. Lemondási feltételek

A Résztvevő a túra jelentkezési határidejéig írásban bármikor lemondhatja a részvételt díjmentesen. Telefonon tett lemondás nem elegendő. Kizáró ok lehet a túra részvételi díj megfizetése felsorolásban a vis maior helyzetnél leírt rendelkezések szerint. Amennyiben a Résztvevő részéről lemondó nyilatkozat a túra kezdő időpontjáig a Rádai Túramotoros Klub nem érkezik meg, abban az esetben a Rádai Túramotoros Klub a részvételi díj 100% -át számítja fel a Résztvevő irányába. A túra jelentkezési határidejéig: a Résztvevő díjmentesen – lemondási díj nélkül – lemondhatja a túrán való részvételt. Ebben az esetben a Rádai Túramotoros Klub nem számíthat fel a Résztvevő részére lemondási díjat. Kizáró ok lehet a túra részvételi díj megfizetése felsorolásban a vis maior helyzetnél leírt rendelkezések szerint. Amennyiben a Résztvevő időben lemondja a részvételét és rendelkezik befizetett összeggel, ebben az esetben alábbi módon járhat el: a. Kéri a befizetett összeg visszafizetését a Résztvevő által megadott bankszámlára, függetlenül attól, hogy milyen fizetési módot választott a jelentkezéskor, foglaláskor. A Rádai Túramotoros Klub köteles 14 munkanapon belül visszautalni az összeget a Résztvevő részére. Az utalás költségeit a Résztvevő állja. Kizáró ok lehet a túra részvételi díj megfizetése felsorolásban a vis maior helyzetnél leírt rendelkezések szerint. b. Kéri a befizetett összeg jóváírását egy másik a Rádai Túramotoros Klub által szervezett túrán. Kizáró ok lehet a túra részvételi díj megfizetése felsorolásban a vis maior helyzetnél leírt rendelkezések szerint. A túra jelentkezési határideje után: a Résztvevő csak lemondási díj fizetés ellenében mondhatja le a részvételt. A lemondási díjak a következők szerint alakulnak: 7 nappal egészen a túra indulási időpontjához viszonyítva, a részvételi díj 60% kerül felszámításra lemondási díjként; A lemondási díjat a Rádai Túramotoros Klub a Résztvevő által befizetett részvételi díjból köteles levonni. Amennyiben van fennmaradó összeg, akkor azt Rádai Túramotoros Klub a Résztvevő költségére köteles visszautalni 15 munkanapon belül, amennyiben a Résztvevő másként nem határoz. A Résztvevő, amennyiben a jelentkezési határidő után szeretne átjelentkezni egy másik túrára, akkor ezt legkésőbb 10 nappal a túra indulása előtt teheti meg, írásban jelezve azt a Rádai Túramotoros Klub részére. Ebben az esetben az eredeti túra részvételének 10% -át számítja fel a Rádai Túramotoros Klub, mint adminisztrációs költséget. Amennyiben a Résztvevő nem fizette be a részvételi díjat, viszont a jelentkezési határidő után mondja le a túrát, Rádai Túramotoros Klub a lemondási díj megfizetésére szólítja fel a Résztvevőt. A Résztvevőnek az írásos felszólítástól számítva 15 munkanap áll rendelkezésére, hogy befizesse a lemondási díjat. Amennyiben a Résztvevő a Rádai Túramotoros Klub által kiküldött lemondási díjat nem fizeti meg, abban az esetben a Túraszervező jogi úton követelheti annak megfizetését a Résztvevőtől. Amennyiben a Résztvevő megjelenik a túra kezdő állomásán, de ott úgy dönt mégsem vesz részt, ebben az esetben a Túraszervező nem köteles a részvételi díj visszafizetésére, 100% részvételi díj kerül felszámításra a Résztvevő irányába. Amennyiben a Résztvevő nem jelenik meg a túrán, abban az esetben a Túraszervező nem köteles a részvételi díj visszafizetésére, 100% részvételi díj kerül felszámításra a Résztvevő irányába.

7. A Túraszervező lemondási feltételei

A Rádai Túramotoros Klub a jelentkezési határidő lejártát követően 72 órán belül köteles írásban lemondani a túrát az összes Résztvevőnél, amennyiben probléma merül fel a túra megrendezése körül. Amennyiben a túrára jelentkezett Résztvevők száma a jelentkezési határidőig nem éri el a túra leírásban szereplő minimum létszámot, a Rádai Túramotoros Klub nem áll módjában megrendezni a motoros túrát. Ebben az esetben a túra megrendezése automatikusan törlődik. Ebben az esetben a Rádai Túramotoros Klub nem köteles értesíteni Résztvevőt a jelentkezési határidő lejártakor. Rádai Túramotoros Klub lemondhatja a túrát közvetlenül indulás előtt is, amennyiben az érintett útvonalon váratlan, a túra biztonságos lefolyását gátló esemény alakult ki – szélsőséges időjárás, árvíz, földrengés, háború, kormányok által meghozott korlátozó intézkedések, szabadságot korlátozó intézkedések, vis maior esemény. Ebben az esetben a Rádai Túramotoros Klub köteles egy másik időpontot kijelölni a túra lebonyolítására. Amennyiben a Rádai Túramotoros Klub a jelentkezési határidő és a túra indulása közötti időszakban mondja le a túra megszervezését, köteles a befizetett részvételi díjakat a Résztvevők részre visszafizetni vagy a Résztvevők választása alapján díjmentesen átfoglalni egy másik túrára. Amennyiben a Rádai Túramotoros Klub lemondja a túrát a befizetett részvételi díjak visszafizetésén kívül nem köteles semmilyen kártérítés megfizetésére a Résztvevő részére és nem fogad el semmilyen erre irányuló igényt a Résztvevő részéről.

8. Túraszervező – Rádai Túramotoros Klub

Rádai Túramotoros Klub felel az utazási ajánlatban felsorolt szolgáltatások – szállás, programok stb.- teljesítéséért. A Rádai Túramotoros Klub kizárja az olyan károk megtérítését, melyek az utazás speciális jellegéből következően a Résztvevőtől általában elvárható magatartás, figyelem, körültekintés és a túravezető utasításai ellenére következtek be. Az utazás során a Résztvevő által harmadik személynek okozott kárért a Résztvevő tartozik közvetlenül felelősséggel. A Rádai Túramotoros Klub fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű felcserélésére rendkívüli esetekben. A Rádai Túramotoros Klub fenntartja a jogot a túraútvonal megváltoztatására. A Rádai Túramotoros Klub nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha a jelentkező valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe, illetve az utazást korábban megszakítja. A Rádai Túramotoros Klub felel az utazási feltételek nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha a feltételek teljesítésében mutatkozó hiányosságok a Résztvevő vagy olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási feltételekben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, vagy vis maior esete következett be. A Rádai Túramotoros Klub az utóbbi két esetben lehetőségéhez mérten köteles segítséget nyújtani a Résztvevőknek. A Rádai Túramotoros Klub nem vállal felelősséget a túra során elveszített tárgyakért, valamint a lopásból eredő károkért. A Rádai Túramotoros Klub nem vállal felelősséget a túra során Résztvevő által okozott/elszenvedett balesetekért és az abból adódó maradandó sérülésekért.

9. Túravezetés – Rádai Túramotoros Klub

A Rádai Túramotoros Klub minden általa szervezett túrára saját Túravezetőt biztosít. A Résztvevők létszámától függően 2 vagy több túravezető is lehet egy túrán. A Túravezető feladata vezetni és összetartani a csoportot, információkkal ellátni a Résztvevőket a túra során érintett látnivalókról. A Túravezető kötelessége minden nap a napi szakasz előtt ismertetni a Résztvevővel az útvonalat, megállókat, látványosságokat. A Túravezető mindig a legtapasztalatlanabb motoros tempójához alakítják a haladási sebességet. A Túravezetőnek jogában áll a Résztvevőt azonnal kizárni a túráról, amennyiben a Résztvevő nem tartja be a közlekedési szabályokat, nem fogadja el a csoportos utazás szabályait vagy nem tartja be a Túravezetőtől kapott utasításokat. A Résztvevőknek nincs joguk a túravezető irányában semmilyen jogi és anyagi követelésre.

10. Vízumok, utazáshoz szükséges dokumentumok

A Résztvevő maga felel azért, hogy az utazáshoz szükséges okmányokkal rendelkezzen. Amennyiben az útvonal vízumköteles országot érint, a Résztvevőnek magának kell gondoskodnia a beutazáshoz szükséges vízum beszerzéséről. A Rádai Túramotoros Klub kötelessége tájékoztatni a Résztvevőt, amennyiben számára szükséges vízumot igényelni a túra során érintett országokba. Rádai Túramotoros Klub nem vállal felelősséget hibás, lejárt vagy nem megfelelő okmányok használatából adódó károkért, problémákért.

11. Résztvevő panaszai

Amennyiben a Résztvevő a túra során problémát észlel, akkor azt köteles azonnal jelenteni a túravezetőnek, valamint írásban a Rádai Túramotoros Klub is. A hivatalos panasztételt a Résztvevő részéről a túravezetőnek jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az ily módon rögzítésre került panaszt a Rádai Túramotoros Klub utólagosan kivizsgálja és amennyiben a Résztvevő panasza helytálló, úgy Rádai Túramotoros Klub utólagosan kárpótolja. Amennyiben a Résztvevő panasza nem jogos vagy megalapozott és ebből adódóan a Rádai Túramotoros Klub rossz hírét kelti, a Rádai Túramotoros Klub anyagi kártérítést követelhet a Résztvevőtől.

12. Időjárás

A Rádai Túramotoros Klub nem tud felelősséget vállalni a túra során a kellemetlen időjárási körülményekért. A Résztvevő ezért semmilyen kártérítést nem követelhet. A Rádai Túramotoros Klub a túrák időpontjait úgy próbálja meghatározni, hogy kellemes, túrázáshoz megfelelő körülmények legyenek. Amennyiben a túra során rossz az időjárási körülmény alakul ki, a Túravezető, alkalmazkodva a körülményekhez változtathat az adott útvonalon a biztonságos és kényelmes közlekedés érdekében.

13. Utas, baleset és poggyász biztosítás

A megfelelő utas, baleset, útlemondás és lopás elleni biztosítást a Résztvevő kötelessége megkötni. A megfelelő biztosítás hiányában a Rádai Túramotoros Klub felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.